Het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland is een samenwerking van organisaties die laaggeletterdheid aanpakken en andere organisaties hierbij helpen. Denk aan van elkaar leren, elkaar feedback geven, het uitwisselen van praktische tips en ‘best practices’.

Deelnemers in het Netwerk variëren van bibliotheken, gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat zoveel mogelijk bedrijven, organisaties en instellingen meedoen. Hoe meer oren en ogen, hoe meer mensen we kunnen helpen.

Heeft jouw organisatie te maken met mensen die onvoldoende kunnen, lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer? En wil je graag aansluiten bij het Netwerk Basisvaardigheden? Mail dan naar deze link.