Kernpartners Netwerk Basisvaardigheden

Wie zijn de kernpartners en wat zijn hun activiteiten binnen het Netwerk.

Gemeente Haarlem

In Haarlem telt en doet iedereen mee. Dat kan als alle inwoners de basisvaardigheden beheersen. Onder basisvaardigheden verstaat Haarlem dat inwoners de Nederlandse taal spreken en schrijven, kunnen rekenen en voldoende digitaal vaardig zijn. Vanuit deze gedachte zet de gemeente zich in om laaggeletterde inwoners te adviseren en mogelijkheden te bieden om hun basisvaardigheden te vergroten.
De gemeente werkt hiervoor nauw samen met partners in het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland. Het Netwerk wil meer laaggeletterden bereiken. Vanuit het Netwerk kunnen voorzieningen, programma’s en subsidies beter worden ingezet.

Meer informatie

Contactpersoon is Mick Schoonebeek, beleidsambtenaar WEB. Hij is te bereiken via e-mail mschoonebeek@haarlem.nl of telefoon 06-42638265.

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt en adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het doel is zoveel mogelijk mensen te bereiken die moeite hebben met basisvaardigheden. Daarvoor biedt Stichting Lezen en Schrijven een passend aanbod op gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Lezen en Schrijven helpt gemeenten bij de uitvoering van dit aanbod en biedt trainingen aan medewerkers van partners om laaggeletterdheid te herkennen. Verder zijn er voor alle taalaanbieders trainingen voor vrijwilligers, lesmaterialen, screeningsinstrumenten en voortgangstoetsen. Ook is Lezen en Schrijven actief bij de opbouw en versterking van de taalnetwerken en ondersteuning van partners in het taalakkoord.

Meer informatie

Kijk op www.lezenenschrijven.nl. Contactpersoon is Elske van Schaardenburgh, projectleider Zuid-Kennemerland. Zij is te bereiken via e-mail elskevanschaardenburgh@lezenenschrijven.nl, of telefoon 06 1540 6716.

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bezoekers van de Bibliotheek kunnen op de computer digitale bronnen en websites raadplegen. Voor mensen die Nederlands leren is er een speciale collectie met leer- en leesboeken in eenvoudig Nederlands.

  • Taalvaardigheden

Voor volwassenen die de Nederlandse taal beter willen leren, biedt de bibliotheek verschillende activiteiten aan die over taal gaan. Denk aan de Taalsoos, of een lees- en een schrijfclub. In de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk is het Taalplein. Op het Taalplein kunnen volwassenen, onder begeleiding, oefenen met de Nederlandse taal op de computer. In andere bibliotheken zijn er Taalspreekuren. Mensen die vragen hebben over het leren van de Nederlandse taal kunnen een spreekuur bezoeken.

  • Digitale vaardigheden

De bibliotheek biedt ook cursussen voor mensen die moeite hebben met werken op de computer. Zij kunnen meedoen met cursussen Klik & Tik of Digisterker. Met Klik & Tik leren mensen omgaan met de computer. Digisterker is bedoeld om te leren werken met de digitale overheid. Ook zijn er regelmatig Media-spreekuren. Mensen kunnen hier hulp krijgen bij het gebruik van een tablet of e-reader en ze leren hun weg te vinden op internet en social media.

 

  • Omgaan met de digitale overheid

    We moeten steeds meer dingen zelf digitaal regelen met de overheid. Zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een woning zoeken, je rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. Veel mensen vinden dit best lastig en komen er niet uit op al die verschillende websites. Om deze mensen te helpen is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bij de Bibliotheek.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Contactpersoon Sophie de Bruyn Kops 06-82672085 of stuur een e-mail naar nl@bibliotheekzuidkennemerland.nl.

 

Haarlem Effect

Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie. Haarlem Effect stimuleert buurtbewoners zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Haarlem Effect werkt nauw samen met andere organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven. Er is aanbod voor jong en oud, van vrijwilligerswerk tot vrijetijdsbesteding. Haarlem Effect zorgt ook voor een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten; op maat, met oog voor wensen en behoeften van buurtbewoners.

Meer informatie

Contactpersoon is Moniek Stricker. Zij is te bereiken via e-mail mstricker@haarlemeffect.nl, of telefoon 06 81882467

TopTaal

TopTaal biedt lessen voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren of zijn of haar vaardigheden in de Nederlandse taal verder wil verbeteren.

Meer informatie

Voor meer informatie vul dit formulier in en dan nemen wij contact met je op.