Waar kun je Nederlands oefenen of een cursus volgen

Formele taalscholen

Nova College

Lessen: inburgering en Nederlandse les voor anderstaligen (0 tot B2-niveau) en mensen met het Nederlands als moedertaal die beter willen leren lezen en schrijven (tot 2F-niveau).

www.novacollege.nl/educatie

023-5302010

educatie@novacollege.nl

INTK (Instituut Nederlandse Taal Keesmaat) – Haarlem

Lessen: alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2.

www.intk.nl

06-81999151 (directie)
06-14391645 (administratie)

vincent.keesmaat@intk.nl

Hart Haarlem – Haarlem

Lessen: Nederlandse les van beginners tot B2-niveau.

www.hart-haarlem.nl

023-5530100

info@Hart-Haarlem.nl

Harmonie Taal & Cultuur

Lessen: inburgering en Staatsexamen NT2.

www.harmonietaal.nl

085-3038463

info@harmonietaal.nl

Ad Appel Taaltrainingen – Aerdenhout

Lessen: inburgering

www.adappel.nl

023-7600021

adappel@gmail.com

Double Dutch – Haarlem

Lessen: vanaf A2-niveau.

https://www.facebook.com/doubledutchhaarlem/

06-16030766

Iber Lengua – Haarlem

Lessen: inburgering en Nederlandse les voor anderstaligen.

www.iberlengua.nl

023-5389849

 

Eduza – Haarlem

Lessen: Nederlandse les tot A2-niveau.

www.eduza.nl

06-21597228

nicoline@eduza.nl

Talenbureau Lexicon – Haarlem

Lessen: Nederlands spreken op professioneel niveau en sollicitatietraining.

www.lexicon.nl

023-5310830

taal@lexicon.nl

NT2ToTaal – Haarlem

Lessen: Conversatielessen van beginner tot niveau B2, Staatsexamen spreken en schrijven.

www.nt2totaal.nl

06-18438143

info@nt2totaal.nl

Lingua Viva

Lessen: Nederlandse les van beginners tot b2+ niveau.

www.linguaviva.nl

06 28762937

Myriam@linguaviva.nl

Redactia

Lessen: Nederlandse les van beginners tot b2+ niveau.

www.redactia.nl

06 20355421

simone@redactia.nl

Lokaal 150, Hillegom

Nederlands leren op elk niveau (NT2).
Zowel privéles als les in kleine groepen.
Ook taaltraining voor organisaties.

www.lokaal150.nl

31 (0)6 338 964 37

info@lokaal150.nl

Non-Formele taalscholen

YES Learning Dutch – Haarlem

Lessen: Nederlandse privéles.

www.ja-nl.nl

06-13629578

mada@ja-nl.nl

Nederlandse les in Bibliotheek – Haarlem, Schalkwijk

Lessen: van beginnersniveau tot B1+, inburgering en een conversatiegroep.

06-27386282

023-5477377

Het nieuwe Wereldhuis – Haarlem

Lessen: van beginners tot B1+ niveau.

www.stemindestad.nl

023-5342891

wereldhuis@stemindestad.nl

Meetingz – Haarlem, Schalkwijk

Lessen: oefenen met spreken voor anderstalige vrouwen.

06-44998490

miekvandesande@hetnet.nl

Dock – Haarlem

Lessen: op verschillende niveaus in verschillende wijkcentra.
Oost: de Zuidparker
Slachthuisbuurt: de Hamelink
Schalkwijk: De Ringvaart, de Kas
Noord: de Horizon

www.dock.nl/buurten/haarlem

023-5430601

info@dock.nl

Pluspunt – Zandvoort

Lessen: Nederlandse les op verschillende niveaus.

www.pluspuntzandvoort.nl

023-5740330

info@pluspuntzandvoort.nl

Eén op één oefenen met de taal – Taalcoach

Taalcoach Gilde Samenspraak – Haarlem

Met je persoonlijke taalcoach oefenen met spreken, lezen of schrijven.

www.gildehaarlem.nl/samenspraak

023-5314862

gilde@vwc-haarlem.nl

Stichting Taalcoaches – Zuid-Kennemerland

Persoonlijke taalcoaches voor inburgeraars.

06-81500886

clarawk@xs4all.nl

 

Thuis in Haarlem – Haarlem

Met je persoonlijke taalcoach oefenen met spreken, lezen of schrijven.

www.thuisinhaarlem.net

thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl